Kuopion liitoskuntien palveluliikennettä on kehitettävä!
Kuopion liitoskuntien palveluliikennettä on kehitettävä!

Kuopion liitoskuntien palveluliikennettä on kehitettävä!

 

Kuopion kaupunkiseudulla joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu v.2016 oli parasta vuosikymmeniin. Kasvua edelliseen vuoteen oli peräti 14 %, eli 0,8 miljoonaa lisämatkaa. Kokonaismatkamäärä v.2016 oli kuusi miljoonaa matkaa. Suurimmat tekijät matkustajamäärän kasvulle on Waltti lippujärjestelmän aikaisempaa edullisemmat liput, lukuisammat alennusryhmät sekä laajemmat ilmaiskuljetusryhmät. Myös joukkoliikenteen kanssa hyvin yhteensopiva maankäyttö on tuonut mm. Saaristokaupungista eniten uusia bussimatkoja. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen tavoiteohjelmassa vuoteen 2025 matkustajamäärän kasvutavoite on 20%. Lisäksi tavoitteena on, että joukkoliikenne on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa. Tavoitteena on, että joukkoliikenne vahvistaa seudun elinvoimaa ja maankäytön kehittäminen tukee joukkoliikenteen kehittämistä. Maaseutuliikenteessä merkittävänä tavoitteena on kuljetusten yhdistely aiempaa enemmän: tavoitteena on tarjota nykyistä enemmän asiointiyhteyksiä, jotka samalla parantavat maaseutualueiden palvelutasoa.

Tässä eri hallintokuntien kuljetusten avaaminen auttaisi asukkaita nykyistä paremmin.

Kuljetusten yhdistelyssä ensisijainen tavoite on hoitaa tarvittavat kuljetukset samalla kalustolla. Mielestäni palvelutason käyttöön liittyviä kokeiluja tulisi käynnistää joukkoliikenneohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistettävän selvitystyön yhdeydessä.

Yksi vaihtoehto Kuopion liitoskuntien palvelujen parantamisesta voisi olla PALI – palveluliikenteen laajentaminen kaikkiin Kuopion liitoskuntiin. Nykyisin Kuopion kaupunkiseudulla palveluliikenne toimii Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Nilsiän taajamassa. Palveluliikenne on perinteisen linja-autoliikenteen ja taksiliikenteen välimuoto. Palveluliikenne on kutsujoukkoliikennettä sekä osa kaikille avointa joukkoliikennettä. Tunnusomaista palveluliikenteelle on ovelta ovelle palvelu. Palveluliikenteessä kertalipun hinta on sama kuin linja-autossa. Maksuvälineenä käyvät kaikki kaupunkiliikenteessä olevat lipputuotteet. PALI-palveluliikenteen laajentaminen kaikkiin Kuopion liitoskuntiin vaatii kuitenkin rahaa vuositasolla 1,3-1,5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston joukkoliikenteeseen osoitetut määrärahat eivät tähän riitä, vaan tarvitaan rahoituksen kasvattamista.

Veijo Karkkonen

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja (kesk)